Preview Mode Links will not work in preview mode

GURU ER DØD. OG FØDT PÅNY. 

May 2, 2023

Vært: Sander

Guru er død. Og født påny. Historisk set er en guru en særlig vis person, som mennesker har søgt råd og vejledning hos i forbindelse med deres spirituelle søgen og udvikling. Nu er tiden til, at vi hver og en udvikler guruen i os selv. At vi træder i karakter som os selv, skaber kontakt til vores indre autoritet og mestrer vores unikke energi. Så spørgsmålet er: Har du fundet din guru? Denne podcast er en bevidsthedsudvidende dannelsesrejse igennem vores gæsters gaver, erfaringer og individuelle sandheder, for når vi møder guruen i den anden, forfines guruen i os selv.

Denne gang med præst Lene Skovmark. 

Spiritualitet og Kristendom

Hvordan hænger spiritualitet og kristendom egentlig sammen? Kan man være kristen samtidig med at du er spirituel? Mød præst Lene Skovmark, som har en mission om at bygge bro mellem spiritualitet og kristendom.