Preview Mode Links will not work in preview mode

GURU ER DØD. OG FØDT PÅNY. 

Jan 16, 2021

Vært: Sander

Guru er død. Og født påny. Historisk set er en guru en særlig vis person, som mennesker har søgt råd og vejledning hos i forbindelse med deres spirituelle søgen og udvikling. Nu er tiden til, at vi hver og en udvikler guruen i os selv. At vi træder i karakter som os selv, skaber kontakt til vores indre autoritet og mestrer vores unikke energi. Så spørgsmålet er: Har du fundet din guru? Denne podcast er en bevidsthedsudvidende dannelsesrejse igennem vores gæsters gaver, erfaringer og individuelle sandheder, for når vi møder guruen i den anden, forfines guruen i os selv.

 

Denne gang med Klaus Østergaard.

Jeg mødte Klaus i Waterfront for 3 år siden. Han er optaget af at dykke ned i hans sind og opdage lyset i sig selv og andre på den indre vej. Hvad skal der til for at skinne sit eget lys? Kræver det en kernefamilie i Jylland ligesom Klaus har haft? Skal man drikke grønne smoothies og dyrke yoga hver morgen? Skal man kunne rumme (og ikke flygte) fra sig selv og andre mennesker, selvom man elsker dem? Klaus giver et life hack. Jeg har altid opfattet Klaus som prototypen på det perfekte menneske... men til min forskrækkelse opdager jeg under interviewet, at han har været formand for festudvalget på Viborg Gymnasium. What?? Til sidst taler vi om bæredygtig ledelse, fremtidens organisation og de 3 hemmelige principper, hvis du vil tiltrække den unge generation i din virksomhed. "